[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 659
Právoplatný
17.7.2023 12:48:10
28538 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8456 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S21321-2023-OddKCHL-28538.pdf
15.7.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8522 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č K659_N1090.pdf
15.8.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie K659_N1... Odporúčanie z KR 15.8.2023 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1090 L04AX07 9682A Biogen Netherlands B.V. 21.7.2023 Nie Detaily