[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 655
Právoplatný
15.5.2023 22:25:13
28538 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8362 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S18375-2023-OKCHL-28538.pdf
15.5.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8399 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K655_N1084_N1085.pdf
15.6.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf Odborne odporucanie pre min... Odporúčanie z KR 14.6.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1084 L04AX07 9682A Biogen Netherlands B.V. 23.5.2023 Nie Detaily
N 1085 R03AL09 4877C Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 22.5.2023 Nie Detaily