[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 654
Právoplatný
21.3.2023 10:52:42
27757 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8263 - Detaily
R_A1E
1
application/pdf S15637-2023-OKCHL-27757.pdf
15.3.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8307 - Detaily
R_A1E
2
application/pdf Vyjadrenie k námietke č. K654_N1083.pdf
15.4.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie K654_N1... Odporúčanie z KR 14.4.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1083 L04AX07 2360E Biogen Netherlands B.V. 23.3.2023 Nie Detaily