[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 653
Právoplatný
21.3.2023 10:52:35
27758 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8255 - Detaily
R_A1E
1
application/pdf S15637-2023-OKCHL-27758.pdf
15.3.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8306 - Detaily
R_A1E
2
application/pdf Vyjadrenie k námietke č. K653_N1082.pdf
15.4.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie K653_N1... Odporúčanie z KR 14.4.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1082 L04AX07 2363E Biogen Netherlands B.V. 23.3.2023 Nie Detaily