[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 652
Právoplatný
16.3.2023 15:39:22
28036 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8222 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S15637-2023-OKCHL-28036.pdf
15.3.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8305 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K652_N1080_N1081.pdf
15.4.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie pre min... Odporúčanie z KR 14.4.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1080 L01XX27 1863D TEVA B.V. 23.3.2023 Nie Detaily
N 1081 L01BC59, L01XX24
9410B,
9412B
9410B,  9412B,  9413B,  9415B,  6819C
Les Laboratoires Servier 23.3.2023 Nie Detaily