[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 651
Právoplatný
17.2.2023 12:12:07
27677 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8207 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S14413_2023_OKCHL_27677_KON.pdf
15.2.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8220 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K651_N1079.pdf
15.3.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K651_N1... Odporúčanie z KR 13.3.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1079 L04AC03 8107A Swedish Orphan Biovitrum, AB (publ) 21.2.2023 Nie Detaily