[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 649
Právoplatný
16.12.2022 17:42:33
27306 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8133 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S27048-2022-OKCHL-27306.pdf
15.12.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8188 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K649_N1075.pdf
15.1.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K649_N1... Odporúčanie z KR 13.1.2023 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1075
L04AC18,
L04AA44
L04AC18,  L04AA44,  L04AB04
1347D,
3293D
1347D,  3293D,  3608C,  5270C
AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 23.12.2022 Nie Detaily