[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 648
Právoplatný
17.10.2022 15:20:31
26801 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8004 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S20856-2022-OKCHL-26801.pdf
15.10.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8082 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K648_N1074.pdf
15.11.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie č. K648... Odporúčanie z KR 14.11.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1074 L04AB04 3608C, 5270C AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 23.10.2022 Nie Detaily