[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 647
Právoplatný
17.10.2022 14:43:39
25812 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8007 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S20856-2022-OKCHL-25812-2.pdf
15.10.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8081 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K647_N1073.pdf
15.11.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K647_N1... Odporúčanie z KR 14.11.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1073 L04AC18, L04AA44 3293D, 1347D AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 23.10.2022 Nie Detaily