[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 646
Právoplatný
21.9.2022 22:33:27
26461 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7995 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S22175-2022-OKCHL-26461_KON.pdf
15.9.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8037 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. 646_N1072.pdf
15.10.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie č. K646... Odporúčanie z KR 14.10.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1072 L02BX03 8549D Mylan Ireland Limited 23.9.2022 Nie Detaily