[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 645
Právoplatný
22.8.2022 6:46:11
26282 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7961 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S20856-2022-OKCHL-26282.pdf
15.8.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8002 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K645_N1071.pdf
15.9.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie č. K645... Odporúčanie z KR 14.9.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1071 A12AX, D02AC 34205, 44359 STADA Arzneimittel AG 22.8.2022 Nie Detaily