[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 643
Právoplatný
19.7.2022 14:26:07
25696 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7890 - Detaily
R_A1E
1
application/pdf S19276-2022-OKCHL-25696.pdf
15.7.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7965 - Detaily
R_A1E
2
application/pdf Vyjadrenie k námietke č. K643_N1068.pdf
15.8.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K643_N1... Odporúčanie z KR 12.8.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1068 L04AX07 0883E Biogen Netherlands B.V. 22.7.2022 Nie Detaily