[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 642
Právoplatný
19.7.2022 14:25:59
25697 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7891 - Detaily
R_A1E
1
application/pdf S19276-2022-OKCHL-25697.pdf
15.7.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7964 - Detaily
R_A1E
2
application/pdf Vyjadrenie k námietke č. K642_N1067.pdf
15.8.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K642_N1... Odporúčanie z KR 12.8.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1067 L04AX07 0887E Biogen Netherlands B.V. 22.7.2022 Nie Detaily