[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 641
Právoplatný
19.7.2022 14:13:11
25812 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7843 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S11534-2022-OKC-25812.pdf
15.7.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7963 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K641_N1066_N1069.pdf
15.8.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K641_N1... Odporúčanie z KR 12.8.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1066 L04AA44, L04AC18 3293D;1347D AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 22.7.2022 Nie Detaily
N 1069 C10AB05
95038,
95031
95038, 95031, 59503, 59505, 95021, 95023
Mylan IRE Healthcare Limited 23.7.2022 Nie Detaily