[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 640
Právoplatný
19.7.2022 11:54:19
26037 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7911 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S19276-2022-OKCHL-26037.pdf
15.7.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7962 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K640_N1065.pdf
15.8.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K640_N1... Odporúčanie z KR 12.8.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1065 N05AE05 9731A Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SPA 21.7.2022 Nie Detaily