[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 639
Právoplatný
21.6.2022 9:14:53
25613 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7837 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S18677-2022-OKCHL-25613.pdf
15.6.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7923 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K639_N1060_N1061_N1064.pdf
15.7.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K639_N1... Odporúčanie z KR 14.7.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1060 A10AE05 40817, 41377 Novo Nordisk A/S 22.6.2022 Nie Detaily
N 1061 A10BD07, A10BH01 76788, 39022 Merck Sharp & Dohme B.V. 23.6.2022 Nie Detaily
N 1064 B02BD02
3428B,
3429B
3428B,  3429B,  3430B,  3431B
Octapharma AB 23.6.2022 Nie Detaily