[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 638
Právoplatný
17.5.2022 14:54:44
25478 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7721 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S16416-2022-OKCHL-25478.pdf
15.5.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7842 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K638_N1059.pdf
15.6.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie č. K638... Odporúčanie z KR 14.6.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1059 J07BM03 4660B Merck Sharp & Dohme B.V. 22.5.2022 Nie Detaily