[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 637
Právoplatný
22.4.2022 23:01:23
22205 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7680 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S15078-2022-OKCHL-22205_A1P.pdf
15.4.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7729 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie č K637_N1057.pdf
15.5.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie K637_N1... Odporúčanie z KR 12.5.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1057 L01XE54 2827D Astellas Pharma Europe B.V. 22.4.2022 Nie Detaily