[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 636
Právoplatný
21.4.2022 16:01:36
24020 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7683 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S11534-2022-OKC-24020.pdf
15.4.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7728 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č K636_N1055.pdf
15.5.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K636_N1... Odporúčanie z KR 12.5.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1055 C10AB05
95031,
95038
95031, 95038, 59503, 59505, 95021, 95023
Mylan IRE Healthcare Limited 23.4.2022 Nie Detaily