[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 635
Právoplatný
19.4.2022 11:51:40
22798 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7698 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S15078-2022-OKCHL-22798-A1N.pdf
15.4.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7727 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie č K635_N1053.pdf
15.5.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie K635_N1... Odporúčanie z KR 12.5.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1053 L01XX45 0832C Amgen Europe B.V. 22.4.2022 Nie Detaily