[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 633
Právoplatný
19.4.2022 10:53:00
23768 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7678 - Detaily
R_CND
1
application/pdf S15078-2022-OKCHL-23768.pdf
15.4.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7725 - Detaily
R_CND
2
application/pdf Rozhodnutie č K633_N1051_N1054_N1056.pdf
15.5.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K633_N1... Odporúčanie z KR 12.5.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1051 A10BJ06 8851C, 8852C Novo Nordisk A/S 22.4.2022 Nie Detaily
N 1054 B01AC24 03776 AstraZeneca AB 25.4.2022 Nie Detaily
N 1056
L04AC10,
R03DX05
L04AC10, R03DX05, C09DX04, R03AL04, L01XE08, L01EX03
2817B,
68695
2817B, 68695, 7107B, 7109B, 7112B, 7412A, 11645, 11647, 20582, 20584
Novartis Europharm Limited 22.4.2022 Nie Detaily