[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 630
Právoplatný
17.2.2022 10:24:50
22833 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7656 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S12633_2022_OKC-22833_A1P.pdf
15.2.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7672 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie č K630_N1048.pdf
15.3.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie K630_N1... Odporúčanie z KR 14.3.2022 Podpis Mgr. Miroslava Lukáčová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1048 L01XY02 6278D Roche Registration GmbH. 23.2.2022 Nie Detaily