[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 629
Právoplatný
22.1.2022 16:29:11
20064 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7619 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S11534-2022-OKC-20064.pdf
15.1.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7624 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie č K629_N1047.pdf
15.2.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie K629_N1... Odporúčanie z KR 14.2.2022 Podpis Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1047 L01XC37 3475D Roche Registration GmbH. 23.1.2022 Nie Detaily