[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 628
Právoplatný
18.1.2022 8:36:53
23403 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7620 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S11534-2022-OKC-23403.pdf
15.1.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7660 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K628_N1045.pdf
15.2.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K628_N1... Odporúčanie z KR 14.2.2022 Podpis Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1045 A10AD05 41374 Novo Nordisk A/S 20.1.2022 Nie Detaily