[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 626
Právoplatný
15.12.2021 21:00:58
22218 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7575 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S23948-2021-OKC-22218-A1P.pdf
15.12.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7618 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie č. K626_N1042.pdf
15.1.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1042 L01EX22 7441D Eli Lilly Nederland B.V. 21.12.2021 Nie Detaily