[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 624
Právoplatný
18.11.2021 10:29:15
21204 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7518 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S23508-2021-OKC-21204-A1P.pdf
15.11.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7551 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie č. K624_N1040.pdf
15.12.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1040 L01XE51 5865D AstraZeneca AB 23.11.2021 Nie Detaily