[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 623
Právoplatný
16.11.2021 11:46:18
22878 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7514 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S23508-2021-OKC-22878.pdf
15.11.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7552 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K623_N1039.pdf
15.12.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1039 L01XX52
2189C,
2191C
2189C,  2191C,  2192C,  2193C,  2194C
AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 23.11.2021 Nie Detaily