[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 622
Právoplatný
22.10.2021 16:13:17
22008 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7453 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S18122-2021-OKC-22008.pdf
15.10.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7523 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie_č. K622_N1038.pdf
15.11.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K622_N1... Odporúčanie z KR 15.11.2021 Podpis Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1038 L04AD02 39635 Astellas Pharma Europe B.V. 22.10.2021 Nie Detaily