[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 619
Právoplatný
18.10.2021 11:38:17
20554 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7470 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf S21429-2021-OKC-20554_ZM.pdf
15.10.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7526 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie č. K619_N1032.pdf
15.11.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie K619_N1... Odporúčanie z KR 15.11.2021 Podpis Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1032 L01XC14 7894A Roche Registration GmbH. 22.10.2021 Nie Detaily