[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 616
Právoplatný
22.9.2021 14:40:15
21682 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7397 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S20486-2021-OKC-21682_A1P.pdf
15.9.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7463 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie č. K616_N1029.pdf
15.10.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K616_N1... Odporúčanie z KR 14.10.2021 Podpis Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1029 L01XE43 0643D Takeda Pharma A/S 23.9.2021 Nie Detaily