[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 607
Právoplatný
19.8.2021 9:27:31
20064 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7363 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S19082-2021-OKC-20064-Polivy.pdf
15.8.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7406 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie č. K607_N1019.pdf
15.9.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie K607_N1... Odporúčanie z KR 14.9.2021 Podpis Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1019 L01XC37 3475D Roche Registration GmbH. 23.8.2021 Nie Detaily