[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 606
Právoplatný
18.8.2021 14:30:11
22131 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7360 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S19082-2021-OKC-22131.pdf
15.8.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7407 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K606_N1017_N1020.pdf
15.9.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K606_N1... Odporúčanie z KR 14.9.2021 Podpis Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1017 A10BK03
0693B,
0697B
0693B,  0697B,  0684B,  0688B
Boehringer Ingelheim International GmbH 23.8.2021 Nie Detaily
N 1020 A10BK01 3303A, 3304A AstraZeneca AB 23.8.2021 Nie Detaily