[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 6
Právoplatný
19.3.2012 9:47:03
595 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 168 - Detaily
R_KON
1
application/pdf Humira_Rozhodnutie_02164-OKCLP-2012-MZ849.pdf
15.3.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 519 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie o namietkach_02164-OKCLP-2012-N6.pdf
15.4.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 6 L04AB04 40795 Abbott Laboratories Limited 23.3.2012 Nie Kaucia Detaily