[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 593
Právoplatný
17.5.2021 14:46:18
21386 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7233 - Detaily
R_CND
1
application/pdf S14417-OKC-2021-21386.pdf
15.5.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7289 - Detaily
R_CND
2
application/pdf Rozhodnutie č. K593_N986.pdf
15.6.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K593_N9... Odporúčanie z KR 14.6.2021 Podpis Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 986 L01XC24 9489B Janssen - Cilag International N.V. 22.5.2021 Nie Detaily