[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 592
Právoplatný
17.5.2021 12:18:47
21381 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7206 - Detaily
R_CND
1
application/pdf S14417-OKC-2021-21381.pdf
15.5.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7288 - Detaily
R_CND
2
application/pdf Rozhodnutie č. K592_N985.pdf
15.6.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K592_N9... Odporúčanie z KR 14.6.2021 Podpis Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 985 L01XE04 35917 Pfizer Europe MA EEIG 23.5.2021 Nie Detaily