[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 591
Právoplatný
17.5.2021 11:53:01
19305 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7192 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S14417-OKC-2021-19305.pdf
15.5.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7287 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie č. K591_N983.pdf
15.6.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K591_N9... Odporúčanie z KR 14.6.2021 Podpis Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 983 N06AX27 3289D Janssen - Cilag International N.V. 22.5.2021 Nie Detaily