[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 553
Právoplatný
17.1.2021 18:49:18
20885 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 6893 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S08233-2021-OKaC-20885.pdf
15.1.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6924 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie K553_N931_N938.pdf
15.2.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K553_N9... Odporúčanie z KR 12.2.2021 Podpis Patrícia Dutková
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 931 B01AE07
50508,
50509
50508,  50509,  08300,  08297,  08298
Boehringer Ingelheim International GmbH 21.1.2021 Nie Detaily
N 938 B01AF01
30832,
30833
30832,  30833,  30834,  30838,  30842
Bayer AG 22.1.2021 Nie Detaily