[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 540
Právoplatný
17.12.2020 12:23:44
20520 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 6824 - Detaily
R_CND
1
application/pdf S17915-2020-OKaC-20520.pdf
15.12.2020 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6836 - Detaily
R_CND
2
application/pdf Rozhodnutie K540_N916.pdf
15.1.2021 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K540_N9... Odporúčanie z KR 14.1.2021 Podpis Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD.
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 916
L01XX52,
J06BB16
L01XX52, J06BB16, J05AP57, J05AE03, J05AR10
2189C,
2191C
2189C, 2191C, 2192C, 2193C, 2194C, 7768B, 4819C, 87018, 35543
AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 23.12.2020 Nie Detaily