[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 51
Právoplatný
20.6.2012 10:19:47
1247 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 838 - Detaily
R_KON
1
application/pdf Rozhodnutie_S04544-OKCLP-2012-MZ958.pdf
15.6.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 963 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie_K_51.N69.pdf
15.7.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie -K51_07... Odporúčanie z KR 9.7.2012 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
Zoznam námietok