[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 472
Právoplatný
22.7.2019 14:36:34
15293 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5982 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf S10700-2019-OKC-15293_Rozhodnutie zm_cimzia_15293.pdf
15.7.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6053 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie K472_N798.pdf
15.8.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K472_N7... Odporúčanie z KR 13.8.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok