[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 471
Právoplatný
22.7.2019 13:56:08
15063 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5988 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S10700-2019-OKC-153063.pdf
15.7.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6052 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie K471_N797.pdf
15.8.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K471_N7... Odporúčanie z KR 13.8.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 797 N06BX13 5903B Santhera Pharmacuticals GmbH 22.7.2019 Nie Detaily