[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 470
Právoplatný
17.7.2019 11:58:18
16109 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5990 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S10700-2019-OKC-16109.pdf
15.7.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6051 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie K470_N771.pdf
15.8.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K470_N7... Odporúčanie z KR 13.8.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 771 N07XX08 30912 Pfizer Europe MA EEIG 23.7.2019 Nie Detaily