[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 469
Právoplatný
16.7.2019 16:56:59
16636 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5987 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S10700-2019-OKC-16636_Rozhodnutie zm_dermatológia_16636.pdf
15.7.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6048 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie K469_N770_N788.pdf
15.8.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K469_N7... Odporúčanie z KR 13.8.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 770 R03DX05 68695 Novartis Europharm Limited 22.7.2019 Nie Detaily
N 788
L04AA32,
L04AB01
L04AA32, L04AB01, L04AC05, L04AC10, L04AC13, L04AC16, R03DX05
3349B,
3356B
3349B, 3356B, 36757, 78432, 03260, 36753, 09337, 87597, 2817B, 7609B, 9372B, 6001C, 68695
Janssen - Cilag International N.V. 23.7.2019 Nie Detaily