[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 467
Právoplatný
16.7.2019 10:08:49
15936 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5984 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S10700-2019-OKC-15936.pdf
15.7.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6049 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie K467_N763.pdf
15.8.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K467_N7... Odporúčanie z KR 13.8.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 763 J01MA12 4524B Chiesi Orphan B.V. 18.7.2019 Nie Detaily