[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 466
Právoplatný
18.6.2019 14:16:25
16250 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5962 - Detaily
R_HN
1
application/pdf S09773-2019-OKC-16250.pdf
15.6.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6004 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Rozhodnutie K466_N762.pdf
15.7.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K466_N7... Odporúčanie z KR 10.7.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 762 L01XX24 6819C Les Laboratoires Servier 21.6.2019 Nie Detaily