[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 465
Právoplatný
18.6.2019 14:02:09
16249 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5965 - Detaily
R_HN
1
application/pdf S09773-2019-OKC-16249.pdf
15.6.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6003 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Rozhodnutie K465_N761.pdf
15.7.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K465_N7... Odporúčanie z KR 10.7.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 761 L01XX24 8204B Les Laboratoires Servier 21.6.2019 Nie Detaily