[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 464
Právoplatný
17.6.2019 15:10:12
15057 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5964 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S09773-2019-OKC-15057.pdf
15.6.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6002 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Rozhodnutie K464_N760.pdf
15.7.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K464_N7... Odporúčanie z KR 10.7.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 760 N05AE05 9717A Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SPA 21.6.2019 Nie Detaily