[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 462
Právoplatný
17.6.2019 13:20:47
14833 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5971 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S09773-2019-OKC-14833.pdf
15.6.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6000 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Rozhodnutie K462_N758.pdf
15.7.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K462_N7... Odporúčanie z KR 10.7.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 758 J05AX18 6843C Merck Sharp & Dohme B.V. 21.6.2019 Nie Detaily