[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 461
Právoplatný
17.6.2019 8:53:55
15140 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5936 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S09773-2019-OKC-15140.pdf
15.6.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5999 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Rozhodnutie K461_N757.pdf
15.7.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K461_N7... Odporúčanie z KR 10.7.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok