[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 460
Právoplatný
15.6.2019 20:25:52
15697 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5929 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S09773-2019-OKC-15697.pdf
15.6.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5998 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Rozhodnutie K460_N756.pdf
15.7.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K460_N7... Odporúčanie z KR 10.7.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 756 A16AB15 7604C Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 19.6.2019 Nie Detaily